Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Analítica web

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material Sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

TALLER

Analítica web

22 set 2017 09:00-14:00   UPF. Edifici ESCI-Born. Aula Mango

Com utilitzar Google Analytics per millorar el ROI de la nostra empresa

 

Google Analytics s’ha convertit en una eina bàsica per a tothom que dugui a terme accions a internet. Sense informació de com actuen els nostres clients o usuaris, es fa impossible determinar estratègies i futures accions per millorar la rendibilitat de la nostra inversió (ROI). En aquest seminari s’explicarà com podem treure el màxim profit d’aquesta eina: des de la configuració inicial, entendre’n i aprendre’n les mètriques més importants, fins a crear un panell propi de control personalitzat.

 

OBJECTIUS

 

En aquest seminari s'explicarà, com podem extreure el màxim profit d’aquesta eina, des de la configuració inicial, entendre i aprendre les mètriques més importants, fins crear un propi panell de control personalitzat.

 

METODOLOGIA

 

Exposició del contingut amb exemples, casos pràctics, i la interacció amb l’assistent. Es farà servir el mètode del cas a les aplicacions pràctiques reals.

 

Taller adreçat a professionals de les empreses i entitats del sector cultural i creatiu responsables de màrqueting i responsables de la comunicació online. Es prioritzaran les sol·licituds d’empreses i professionals del sector cultural privat.
 
*Atenció: per poder assistir al taller és imprescindible portar un ordinador portàtil o una tauleta amb dispositiu Wi-Fi i cable d'alimentació.

 

Places limitades segons ordre d'inscripció. Només s’admetrà la inscripció d’una persona per empresa o entitat. 

 

CONTINGUT 

 

1. Configuració inicial. Punts necessaris del funcionament tècnic d’Analytics al nostre web. Definició, organització i configuració de les propietats i les vistes. 

 

2. Configuració d'objectius i conversions. Com definir objectius clars, que funcionin, per mesurar el retorn de les accions de màrqueting digital.

 

3. Configuració de filtres. Filtres més usuals; control de l’spam, IP pròpia, subdominis.., i aplicació a les vistes.

 

4.  Opcions generals. Repàs i característiques principals de l’audiència, adquisició, comportament, i conversions.

 

5.  Configuració de segments. Com seccionar les dades de Google Analytics, fer proves, i obtenir resultats mesurables.

 

6.   Informes personalitzats i creació d'un quadre de comandament. Com definir i configurar informes per crear un quadre de comandaments personalitzat.

 

7.  Analytics profund, el més usual. Ajuda i recursos addicionals.

 

 

FORMADOR

 

 

Víctor de Francisco @victordf

Llicenciat en Ciències Empresarials i especialitzat en gestió internacional. Té  un  màster en finances i un màster en gestió d’internet per l’Institut Català de  Tecnologia (ICT). És professor de cursos i seminaris de comerç i màrqueting    internacionals relacionats amb el món d’internet en més de 30 organismes, entre  els  quals hi ha cambres de comerç, patronals i universitats, com  ara la Universitat  de  Barcelona (UB), la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) o l’Escola Superior  de  Comerç  Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). Actualment  és  el director del màster en Màrqueting Digital Internacional (MDI) de  l’ESCI-UPF i  del màster en Internet Management de la UB. És el director de Reexporta, una  empresa de consultoria estratègica a internet.

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?