Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Agenda > Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç
GESTIÓ EMPRESARIAL
23-11-2017 / JORNADA:

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç

OBJECTIUS
Familiaritzar les persones assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom.

 

METODOLOGIA

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball.

 

El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l'experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca de l'aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.

 

Incorporar, especialment a l'inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn de les persones assistents.

 

Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva buscant en tot moment la participació de les persones assistents. La metodologia emprada serà:

 

  • Teoria
  • Pluja d'idees (brainstorming)
  • Exercicis específics
  • Casos empresarials

 

Sessió adreçada a gerents i gestors de les empreses i entitats del sector cultural i creatiu.

 

*Places limitades segons ordre d'inscripció. Només admetrem una persona per empresa o entitat. 

 

PROGRAMA

 

1. Introducció a les finances


a)     Què són les finances?
b)     Quina finalitat tenen les finances?
c)     Conceptes i termes financers més utilitzats
e)     Diferència entre ingrés, cobrament, despesa i pagament
e)     Conceptes més utilitzats


2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç


a)      Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)


• Què és el compte de resultats? Quina informació ens proporciona?
• Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició (Marge Brut, Ebitda, Bait, IVA, Resultat Net)
• Ingressos (despeses vs cobraments) i pagaments
• Amortització, provisió
• Impacte sobre el flux de caixa (cash flow)
• Exercicis i casos


b)     Balanç de situació (situació financera de l'empresa)


• Què és el balanç? Quina informació ens proporciona?
• Concepte de masses patrimonials, elements que les formen (actiu, passiu)
• Ordenació i classificació (Patrimoni Net, Passiu no Corrent, Passiu Corrent, Actiu no Corrent, Actiu Corrent)
• Situació patrimonial de l'empresa
• Exercicis i casos


FORMADOR


Salvi Hernández Barjola. Enginyer informàtic, postgraduat en direcció de tecnologies, MBA per EAE-UPC. Ha cursat el programa de Creació d'empreses d'ESADE, i el programade Direcció general (PDG) d'IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d'informació, en gestió de projectes i processos. Soci director de Sigma Consulting. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

JORNADA

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç


INSCRIPCIONS OBERTES! Familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom.

HORARI

23-11-2017. 09:00h-14:00 hores

ESPAI

Sala d'actes del Museu Dr. Melcior Colet
c/ Buenos Aires 56-58.
Barcelona 08036.
Veure mapa
Fes clic per tancar el mapa
Fes clic per pre-inscriure't a l'activitat

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?