Servei de Desenvolupament Empresarial ICEC https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/ 16-10-2019 http://www.enginyworks.com en Dades i cultura https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3132&idgrup=0 Taller https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3132&idgrup=10 V Jornada de Màrqueting Cultural: Engagement. La captació i el compromís amb els públics de la cultura https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3224&idgrup=10 Jornada https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3224&idgrup=7 Taller 1: Orientacions estratègiques per a l’elaboració d’un pla de públics (V Jornada de Màrquèting Cultural) https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3225&idgrup=7 Taller https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3225&idgrup=10 Taller 2: Ús de 'Culture Segments' per captar públics https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3226&idgrup=10 Taller https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/agendadetall.php?idm=1&idact=3226&idgrup=10