Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Formació > Gestió empresarial
Gestió empresarial

El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) programa activitats de formació (tallers, seminaris, jornades...) de l'àmbit de la gestió empresarial amb l'objectiu d'aportar coneixement i experiències sobre les millors solucions de gestió financera i econòmica, instruments de finançament; planificació estratègica, definició d'objectius a llarg termini, negociació bancària, gestió de recursos humans, gestió documental i de la informació, circuits interns de comunicació, gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació, capacitat d'associació i generació d'aliances en clústers sectorials, etc.

25-01-2018 / Sessió:

Esmorzars Label Lab. L’impacte del blockchain en la gestió de drets

Després de la sessió del mes de novembre, i atès l’interès que genera aquesta nova tecnologia, volem aprofundir en les possibilitats d’integrar-la en els sistemes de gestió de la propietat intel·lectual. [+]
28-02-2018 / Curs:

Curs sobre l'elaboració de plans d'accessibilitat dels equipaments culturals

Garantir l’accessibilitat als equipaments i els continguts culturals; fomentar la participació i la inclusió de totes les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, així com de la gent gran, i millorar les condicions de seguretat, comoditat, comprensibilitat, autonomia i usabilitat per a tots els usuaris [+]
08-03-2018 / Sessió:

Aplicació del reglament de la llei orgànica de protecció de dades (LOPD)

L'adaptació obligatòria del Reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) afecta les empreses i societats culturals i les que desenvolupen el seu objecte social en l’àmbit artístic, de producció i de gestió d’espectacles, com també de creació de continguts audiovisuals. [+]
24-04-2018 / Sessió:

Tipologia de societats, persones jurídiques en l’àmbit cultural

En aquests sessió plantejarem quina és la societat més escaient en funció d’uns requisits i d’unes condicions que apareixen de manera diferent en una tipologia societària o una altra. [+]
20-06-2018 / Curs:

Curs sobre l'atenció a les persones amb discapacitat

Afavorir una atenció de qualitat a les persones amb diversitat funcional usuàries dels equipaments. [+]
16-10-2018 / Curs:

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç

Familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom. [+]
13-11-2018 / Curs:

Finances bàsiques per a no financers II: anàlisi de comptes de resultats i de balanços dinàmics

Familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom. [+]
Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?