Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > INFORMACIÓ SDE > Què fem?

El nostre objectiu és oferir a les empreses culturals suport durant el procés de consolidació com a empresa i contribuir a la millora de la competitivitat, la qual cosa ofereix unes condicions favorables per a la innovació en la gestió.

 

El Servei de Desenvolupament Empresarial té tres ei­xos d’actuació:

 

  • Formació: mitjançant l’organització de semina­ris, tallers, conferències i jornades de treball centrades en temes específics d’interès per a les empreses culturals.

      +info:activitats programades

 

1. Competències transversals

 

Treballem, en sessions pràctiques, els instruments i darreres tendències en lideratge, treball en equip, comunicació interna, adaptabilitat, resolució i gestió de conflictes, les habilitats de comunicació personals i de negociació.

 

2. Creativitat i innovació 

 

Propiciem els conceptes de creativitat i innovació, identificant-ne els factors que els afavoreixen i aportem coneixement i experiències sobre els instruments i les darreres tendències en les estratègies creatives, la gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació (ideació, design thinking, prototipatge,...), i també l’aproximació a les noves narratives (storytelling, gamificació i transmedia) que incideixen en l’estructura i/o producte o servei de l’empresa.

 

3. Gestió empresarial

 

Donem a conèixer solucions de gestió financera i econòmica, aspectes jurídics i fiscals, instruments de finançament, planificació estratègica, definició d'objectius a llarg termini, negociació bancària, gestió de recursos humans, gestió documental i de la informació, circuits interns de comunicació, gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació, capacitat d'associació i generació d'aliances en clústers sectorials.

 

4. Internacionalització 

 

Donem a conèixer solucions de gestió financera i econòmica, aspectes jurídics i fiscals, instruments de finançament, planificació estratègica, definició d'objectius a llarg termini, negociació bancària, gestió de recursos humans, gestió documental i de la informació, circuits interns de comunicació, gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació, capacitat d'associació i generació d'aliances en clústers sectorials.

 

5. Màrqueting i comunicació

 

Identifiquem i apliquem les darreres tendències en comunicació i la relació amb els mitjans. Posem especial èmfasi en les qüestions relatives als estudis de mercats, la segmentació de públics, la política de preus, la preparació de pitchings i l’elaboració de dossiers de premsa. 

 

6. Transformació Digital 

 

Aportem coneixement i experiències sobre l’entorn digital, la comunicació i les xarxes socials amb la finalitat de definir les estratègies, implementar la digitalització de la gestió i la organització, i incidir en la difusió i la comercialització dels continguts culturals en els entorns digitals.

 

 

  • Consultoria Cultura: L’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC a través del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) ofereix la consultoria cultura, una línia d'ajuts per a la realització de consultories adreçades al teixit empresarial i a les entitats del sector cultural i creatiu català que disposa de dues modalitats: la consultoria preferent (plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics, plans de sostenibilitat mediambiental, la internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen i elaboració d'un pla estratègic o la redefinició del model de negoci) i la consultoria específica per a la resta de temàtiques.  

+info:consultoria

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

En aquests anys la proposta formativa ha crescut exponencialment amb més de 70 sessions anuals, una mitjana de més de 2.500 participants i un ventall de ponents i conferenciants de primer ordre.

                            

   

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?