Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Eines i estratègies per a l’aplicació pràctica de la perspectiva de gènere en els projectes

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Eines i estratègies per a l’aplicació pràctica de la perspectiva de gènere en els projectes

24 mar 2021 10:00-12:30   EN LÍNIA

La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per mitjà del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), i amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), ofereixen, d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, un mòdul de formació en perspectiva de gènere.

 

El mòdul consta de tres sessions adreçades als responsables de la programació i els responsables tècnics dels equipaments i espais culturals, i s’hi tractarà de diferents àmbits: programació, comunicació i exposició de recursos i eines per a la seva aplicació pràctica.

 

OBERTURA D'INSCRIPCIONS:  10/03 a les 10.00 h

 

 

Objectius del mòdul

 

 • Donar eines i recursos per posar en pràctica la perspectiva de gènere als equipaments culturals.
 • Donar a conèixer bones pràctiques i projectes de referència.
 • Fomentar l’aplicació de la perspectiva de gènere als equipaments.

 

 

Introducció

 

En aquesta sessió s’exposaran estratègies per implementar la perspectiva de gènere a l’estructura interna de l’equipament, tant en la seva visió programàtica com en el treball de la seva gestió.

 

Programa

 

10.00 h 

Obertura de la sessió, a càrrec de Toni Cabré, subirector general de Promoció cultural; Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i Joana Martínez i Montabes, Cap de l'Àrea de Promoció Activitats i Entitats de l’Institut Català de les Dones (ICD). 

 

10.00 - 11.00 h

«Autodiagnosi de la programació amb perspectiva de gènere», a càrrec d’Irene Zugasti, responsable de Polítiques de Gènere de Madrid Destino, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Madrid.

 

La igualtat en el funcionament intern dels equipaments.

 

 • Presència i absència de creadores i intèrprets escèniques i musicals.
 • Usos del temps.
 • Empoderament de les dones en l’espai escènic i en les arts.
 • Prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

11.00 - 12.00 h 

«Eines per a l’elaboració de projectes amb perspectiva de gènere en l’àmbit de la cultura», a càrrec d’Irene Zugasti, responsable de Polítiques de Gènere de Madrid Destino, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Madrid.

 

Es presentaran possibles mesures d’un Pla d’acció i propostes de millora:

 

 • Fer polítiques actives i donar incentius.
 • Proporcionar formació específica sobre cultura i gènere.
 • Fer valoracions sense coneixement previ del gènere del candidat o candidata.
 • Fomentar la participació de dones en cicles, premis, reconeixements, etc.
 • Augmentar la visibilitat de les creacions i la dramatúrgia femenines.
 • Situar les dones al centre de l’escena: incorporar temàtiques i activitats relacionades amb la perspectiva de gènere.
 • Millorar les condicions de treball d’actrius, ballarines, cantants i intèrprets, i incloure la clàusula de paritat entre homes i dones en les contractacions.
 • Oferir recursos per visibilitzar les dones creadores i gestores i crear xarxa amb elles.
 • Feminitzar les estructures directives.
 • Afavorir la participació paritària en la programació adreçada a tota la ciutadania i garantir mecanismes de participació i transparència.
 • Promoure la conciliació laboral i familiar corresponsable a l’hora d’organitzar el calendari de treball.
 • Fer pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Fer activitats complementàries amb perspectiva de gènere.
 • Les clàusules de contractació pública
 • Els informes i memòries d’impacte de gènere. 

 

També es plantejaran quins elements són més útils i quines són les principals dificultats.

 

12.00 - 12.30 h

Torn obert de paraules.
 

 

*Quan s'acabi la sessió, els equipaments públics rebran el següent formulari per tal de recollir informació i fer seguiment de les accions per aplicar la perspectiva de gènere que estan duent a terme i aquelles que es volen implementar després de la formació d'avui.

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?