Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers (1): El compte de resultats i el balanç

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Exercici pràctic
Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Finances bàsiques per a no financers (1): El compte de resultats i el balanç

25 gen 2021 10:00-14:00   EN LÍNIA

L’objectiu d’aquesta sessió és familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmics i financers de compte de resultats i balanç,  que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom.

 

Metodologia

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball.

El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l'experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca en l'aplicació dels coneixements adquirits, són elements rellevants per a la formació.

 

Programa

 

1. Introducció a les finances

 • Què són les finances?
 • Quina finalitat tenen les finances?
 • Conceptes i termes financers més utilitzats
 • Diferencia entre Ingrés, Cobrament, Despesa i Pagament
 • Conceptes de més utilitzats

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç

a) Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)

 • Què es la Compte de Resultats? De què ens informa?
 • Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició (Marge Brut, Ebitda, Bait, Bat, Resultat Net)
 • Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments
 • Amortització, provisió
 • Impacte sobre el cash flow
 • Exercicis i casos

b) Balanç de situació (situació financera de l'empresa)

 • Què es el Balanç? De què ens informa?
 • Concepte de masses patrimonials, elements que les formen (Actiu, Passiu)
 • Ordenació i classificació (Patrimoni Net, Passiu no Corrent, Passiu Corrent, Actiu no Corrent, Actiu Corrent)
 • Situació patrimonial de l'empresa
 • Exercicis i casos
   

Formador

Salvi Hernández Barjola.

Soci director de Sigma Consulting – Arekia,  postgraduat en direcció de tecnologies per UB, MBA per EAE-UPC, Creació d’empreses per ESADE, Programa de direcció general (PDG) per IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d’informació i transformació digital, en gestió de projectes i processos. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?