Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers: anàlisi i presa de decisions dels comptes de resultats i dels balanços

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Finances bàsiques per a no financers: anàlisi i presa de decisions dels comptes de resultats i dels balanços

2 feb 2023 09:00-12:00   EN LÍNIA

L'objectiu de la sessió és familiaritzar els assistents amb els conceptes economicofinancers de l'anàlisi de comptes de resultats i de balanços que afecten l’activitat d’una societat i conèixer l’impacte que tenen en el negoci.

 

Metodologia
La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d’aplicació immediata al lloc de treball.
El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l’experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca en l’aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.


S’incorporen, especialment a l’inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn dels assistents.


Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva, buscant en tot moment la participació dels assistents. La metodologia emprada serà la següent:
· Teoria
· Brainstorming
· Exercicis específics
 

Programa

 

1. Introducció: compte de resultats i balanç

• Ingressos i despeses versus cobraments i pagaments
• El resultat versus el cash flow
• El compte de resultats (rendibilitat de l’empresa)
• Balanç de situació (situació financera de l’empresa)
• Exercicis i casos


2. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics

a) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l’empresa):

 • Anàlisi dels resultats, anàlisi del marge i rendibilitat
 • Càlcul del percentatge sobre els elements que el formen
 • Autofinançament i creixement
 • Ràtios més importants sobre el compte de resultats
 • Exercicis i casos

b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l’empresa)

 • Anàlisi patrimonial estàtica i principis d’equilibri financer
 • Solidesa patrimonial
 • Càlcul del percentatge i de les ràtios més importants
 • Anàlisi patrimonial dinàmica i estat d’origen i aplicació de fons (EOAF)
 • Fons de maniobra
 • Exercicis i casos

 

Formador

Salvi Hernández Barjola.

Soci director de Sigma Consulting – Arekia,  postgraduat en direcció de tecnologies per UB, MBA per EAE-UPC, Creació d’empreses per ESADE, Programa de direcció general (PDG) per IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d’informació i transformació digital, en gestió de projectes i processos. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?