Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers: gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Finances bàsiques per a no financers: gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes

9 feb 2023 09:00-12:00   EN LÍNIA

L'objectiu de la sessió és familiaritzar els assistents amb els conceptes economicofinancers de gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes que afecten la seva activitat, tant si es tracta d’una societat com d’un autònom.

 

Metodologia
La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d’aplicació immediata al lloc de treball.
El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l’experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca en l’aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.


S’incorporen, especialment a l’inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn dels assistents.


Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva, buscant en tot moment la participació dels assistents. La metodologia emprada serà la següent:
• Teoria
• Brainstorming
• Exercicis específics
 

Programa

 

1. Gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes

a) Què són els costos?
b) Concepte, utilitat i per a què serveixen
c) Diferència entre costos i comptes de resultats, balanç i tresoreria
d) Tipus de costos disponibles: fixos, variables, semifixos, directes, indirectes, etc.
e) Sistemes de càlcul: direct cost, full cost, ABC (costos per activitats)
f) Què és el punt mort o llindar de rendibilitat?
g) Tipus de marges: marge brut, marge de contribució, marge sobre la venda i marge sobre el cost
h) Assignació de costos fixos i indirectes als projectes
i) Aplicació i seguiment de costos als projectes
j) Exercicis i casos empresarials

 

Formador

Salvi Hernández Barjola.

Soci director de Sigma Consulting – Arekia,  postgraduat en direcció de tecnologies per UB, MBA per EAE-UPC, Creació d’empreses per ESADE, Programa de direcció general (PDG) per IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d’informació i transformació digital, en gestió de projectes i processos. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?