Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers 1: anàlisi de comptes de resultats, balanços

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió
Material sessió 2

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

TALLER

Finances bàsiques per a no financers 1: anàlisi de comptes de resultats, balanços

16 abr 2013, 18 abr 2013 09:00-14:00   Sala d'actes de l'Arts Santa Mònica

METODOLOGIA

 

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d’aplicació immediata al lloc de treball.

 

El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l’experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca en l’aplicació dels coneixements adquirits, són elements rellevants per a la formació.

 

Incorporar, especialment a l’inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn dels assistents.

 

Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva buscant en tot moment la participació dels assistents. La metodologia emprada serà:

 

·        Teoria

·        Brainstorming

·        Exercicis específics

·        Casos empresarials

 

 

1. PROGRAMA INICIAL

 

1.     Introducció a les finances

a)      Què són les finances?

b)     Quina finalitat tenen les finances?

c)      Conceptes i termes financers més utilitzats

d)     Diferències entre comptabilitat i finances

e)      El pla financer

 

2.     Instruments bàsics: compte de resultats i balanç

a)      Compte de resultats (rendibilitat de l’empresa)

o       Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició

o       Ingressos: despeses versus cobraments - pagaments

o       Amortització, provisió

o       El cash flow

b)     Balanç de situació (situació financera de l’empresa)

o       Concepte de masses patrimonials, elements que les formen

o       Ordenació i classificació

o       Situació patrimonial de l’empresa

c)      Exercicis i casos

 

3.     Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics

a)     Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l’empresa)

o       Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat

o       Càlcul del percentatge sobre els elements que el formen

o       Autofinançament i creixement

o       Ràtios més importants sobre el compte de resultats

o       Exercicis i casos

b)    Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l’empresa)

o       Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d’equilibri financer

o       Solidesa patrimonial

o       Càlcul del percentatge i de les ràtios més importants

o       Anàlisi patrimonial dinàmica. Quadre d’origen i aplicació de fons (COAF)

o       Fons de maniobra

o       Exercicis i casos

 

PONENT

Salvi Hernández Barjola. Enginyer informàtic, postgraduat en direcció de tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d’empreses per ESADE, Programa de direcció general (PDG) per IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l’àrea financera i en gestió de persones i sistemes. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Docent en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?