Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers 1: el compte de resultats i el balanç

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Finances bàsiques per a no financers 1: el compte de resultats i el balanç

21 abr 2022 09:00-12:00   EN LÍNIA

 

L'objectiu de la sessió és familiaritzar els assistents amb els conceptes economicofinancers del compte de resultats i el balanç que afecten la seva activitat, tant si es tracta d’una societat com d’un autònom.


Metodologia
La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d’aplicació immediata al lloc de treball.
El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l’experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca en l’aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.


S’incorporen, especialment a l’inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn dels assistents.


Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva, buscant en tot moment la participació dels assistents. La metodologia emprada serà la següent:


• Teoria
• Brainstorming
• Exercicis específics

 

Programa

 

1. Introducció a les finances

a) Què són les finances?

b) Quina finalitat tenen les finances?

c) Conceptes i termes financers més utilitzats

d) Diferència entre ingrés, cobrament, despesa i pagament

e) Conceptes més utilitzats

 

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç

a) Compte de resultats (rendibilitat de l’empresa)

• Què és el compte de resultats? De què ens informa?

• Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició (marge brut, EBITDA, BAIT, BAT, resultat net)

• Ingressos i despeses versus cobraments i pagaments

• Amortització i provisió

• Impacte sobre el cash flow

• Exercicis i casos

b) Balanç de situació (situació financera de l’empresa)

• Què és el balanç? De què ens informa?

• Concepte de masses patrimonials i elements que les formen (actiu i passiu)

• Ordenació i classificació (patrimoni net, passiu no corrent, passiu corrent, actiu no corrent i actiu corrent)

• Situació patrimonial de l’empresa

• Exercicis i casos

 

Formador

Salvi Hernández Barjola.

Soci director de Sigma Consulting - Arekia,  postgraduat en Direcció de Tecnologies de la Informació per la Universitat de Barcelona (UB), MBA Executive per EAE-UPC, i titulat en Creació i Gestió d’Empreses per ESADE i en el Programa de Direcció General (PDG) per IESE Business School. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l’àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d’informació i transformació digital, i en gestió de projectes i processos. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?