Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç (Part1)

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç (Part 2)

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç (Part 3)

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç (Part 4)

GESTIÓ EMPRESARIAL

JORNADA

Finances bàsiques per a no financers I: el compte de resultats i el balanç

23 mar 2017 09:00-14:00   Sala d'actes del Museu Dr. Melcior Colet

OBJECTIUS
Familiaritzar les persones assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom.

 

METODOLOGIA

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball.

El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l'experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca de l'aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.

Incorporar, especialment a l'inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn de les persones assistents.

Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva buscant en tot moment la participació de les persones assistents. La metodologia emprada serà:

 

  • Teoria
  • Pluja d'idees (brainstorming)
  • Exercicis específics
  • Casos empresarials

 

Sessió adreçada a gerents i gestors de les empreses i entitats del sector cultural i creatiu.

 

Aforament limitat. Només s’admetrà la inscripció d’una persona per empresa o entitat. 

 

PROGRAMA


1. Introducció a les finances


a)     Què són les finances?
b)     Quina finalitat tenen les finances?
c)     Conceptes i termes financers més utilitzats
e)     Diferència entre ingrés, cobrament, despesa i pagament
e)     Conceptes més utilitzats


2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç


a)      Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)


• Què és el compte de resultats? Quina informació ens proporciona?
• Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició (Marge Brut, Ebitda, Bait, IVA, Resultat Net)
• Ingressos (despeses vs cobraments) i pagaments
• Amortització, provisió
• Impacte sobre el flux de caixa (cash flow)
• Exercicis i casos


b)     Balanç de situació (situació financera de l'empresa)


• Què és el balanç? Quina informació ens proporciona?
• Concepte de masses patrimonials, elements que les formen (actiu, passiu)
• Ordenació i classificació (Patrimoni Net, Passiu no Corrent, Passiu Corrent, Actiu no Corrent, Actiu Corrent)
• Situació patrimonial de l'empresa
• Exercicis i casos

 

FORMADOR


Salvi Hernández Barjola

Enginyer informàtic, postgraduat en direcció de tecnologies, MBA per EAE-UPC. Ha cursat el programa de Creació d'empreses d'ESADE, i el programade Direcció general (PDG) d'IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d'informació, en gestió de projectes i processos. Soci director de Sigma Consulting. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?