Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances bàsiques per a no financers II: anàlisi de comptes de resultats i de balanços dinàmics

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material de la sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

JORNADA

Finances bàsiques per a no financers II: anàlisi de comptes de resultats i de balanços dinàmics

13 des 2017 09:00-14:00   Sala d'actes del Museu Dr. Melcior Colet

OBJECTIUS
Familiaritzar les persones assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom.

 

METODOLOGIA

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball.

El diàleg, la interacció, la participació activa, la recuperació de l'experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la recerca de l'aplicació dels coneixements adquirits són elements rellevants per a la formació.

Incorporar, especialment a l'inici de les sessions, explicacions teòriques introductòries que es complementen posteriorment amb exemples i casos del mateix entorn de les persones assistents.

Totes les sessions es duran a terme de manera interactiva buscant en tot moment la participació de les persones assistents. La metodologia emprada serà:

 

 • Teoria
 • Pluja d'idees (brainstorming)
 • Exercicis específics
 • Casos empresarials

 

Sessió adreçada a gerents i gestors de les empreses i entitats del sector cultural i creatiu.

 

Aforament limitat. Només s’admetrà la inscripció d’una persona per empresa o entitat. 

 

PROGRAMA

 

1.    Introducció: compte de resultats i balanç

 

a)   Introducció

 • Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments
 • El Resultat versus el cash flow
 • El Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)
 • Balanç de situació (situació financera de l'empresa)
 • Exercicis i casos 

 

2.     Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics

 

a)   Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l'empresa)

 • Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat
 • Càlcul del percentatge sobre els elements que el formen
 • Autofinançament i creixement
 • Ràtios més importants sobre el compte de resultats
 • Exercicis i casos

 

b)    Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l'empresa)

 • Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d'equilibri financer
 • Solidesa patrimonial
 • Càlcul del percentatge i de les ràtios més importants
 • Anàlisi patrimonial dinàmica. Quadre d'origen i aplicació de fons (COAF)
 • Fons de maniobra
 • Exercicis i casos

 

 

FORMADOR


Salvi Hernández Barjola

Enginyer informàtic, postgraduat en direcció de tecnologies, MBA per EAE-UPC. Ha cursat el programa de Creació d'empreses d'ESADE, i el programade Direcció general (PDG) d'IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d'informació, en gestió de projectes i processos. Soci director de Sigma Consulting. Docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?