Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Marc jurídic i legal en la gestió i la programació dels espais escènics i musicals públics

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Jordi Basomba
Rafael Herrero

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Rafael Herrero Iturriaga (Part1)

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Rafael Herrero Iturriaga (Part 2)

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Rafael Herrero Iturriaga (Part 3)

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Rafael Herrero Iturriaga (Part 4)

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Jordi Basomba (Part 1)

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Jordi Basomba (Part 2)

JURÍDIC I FISCAL

JORNADA

JORNADES DE FORMACIÓ PER ALS PROGRAMADORS LOCALS. Marc jurídic i legal en la gestió i la programació dels espais escènics i musicals públics

29 gen 2015 09:30-18:30   Sala d'actes de l'Arts Santa Mònica

 

OBJECTIU

Conèixer el marc jurídic i legal vigent dels espais escènics i musicals, en l’àmbit pressupostari, de la contractació i de la negociació, i aprofundir en els aspectes pràctics en la negociació de la programació d’arts escèniques i de música.

La finalitat d’aquesta jornada és aconseguir una gestió més eficient dels espais escènics i musicals públics, que encaixi amb la dinàmica municipal i amb les necessitats del públic final al qual s’adrecen.

 

SESSIÓ ADREÇADA als programadors locals dels espais musicals i escènics públics.

 

DATA I ESPAI

Dijous 29 de gener, de 09.30 a 18.30 h.

Claustre de l’Arts Santa Mònica. Rambla de Santa Mònica, 7. 08002 Barcelona

 

 

09.30 - 09.45 h

 

REGISTRE D’INSCRIPCIONS

09.45 - 10.00 h

 

 

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL a càrrec de Toni Cabré, director d’Equipaments i Xarxes de Difusió,  i d’Edgar Garcia, director de l’Àrea d’Empresa de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals.

 

10.00 - 14.00 h

 

 

 

 

LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I CONTRACTACIÓ I EXTERNALITZACIÓ. LLEI DE CONTRACTES AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,

a càrrec de Rafael Herrero Iturriaga, dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.

     

 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Dret Mercantil i Tributari a la Universitat de Barcelona. Advocat i tècnic superior en Dret per oposició lliure de l’Ajuntament de Barcelona. Advocat del Departament d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona (1992-1999). Cap del Servei de Contractació de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona (2000-2002). Secretari delegat de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona (2002). Advocat dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona (2007). Col·laborador de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Col·laborador del Centre d’Estudis Financers.

 

 

 

 

 

I. La gestió del pressupost

 

a. Els principis d’execució del pressupost i la seva incidència en la gestió de programes i equipaments culturals.

b. Les modificacions pressupostàries. Requisits i utilitat en la gestió cultural.

c. Els ingressos per la prestació de serveis públics culturals: taxes, preus públics i preus privats.

 

II. La prestació dels serveis públics culturals

 

a. Formes de gestió directa i indirecta: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils. Les concessions: drets i deures del concessionari amb especial referència als equipaments culturals.

b. L’externalització dels serveis culturals: estat de la qüestió.

c. Les fundacions i els consorcis com a ens prestadors de serveis culturals.

 

III. La contractació en l’àmbit de la gestió cultural

 

a. Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació de la llei de contractes del sector públic.

b. Els convenis de col·laboració. Diferència amb els contractes.

c. Els procediments de contractació.

d. L’execució dels contractes.

 

 

 

16.00 - 18.30 h

 

 

 

ASPECTES PRÀCTICS EN LA NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I DE MÚSICA,

a càrrec de Jordi Basomba, gerent del Teatre Kursaal de Manresa.

 

 

 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i màster en Business Administration (MBA Part Time)per ESADE. Gestor del departament de personal del Teatre Nacional de Catalunya (1999-2001). Soci cofundador de l’empresa de gestió cultural PAS 29 (2001-2006). Soci de l’empresa de serveis culturals La Prèvia (2006-2011). Director del Departament de Distribució i Gires de Servei de l’Espectacle Focus (2011-2014).

Actualment és gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, empresa gestora del Teatre Kursaal i del Teatre Conservatori de Manresa.

 

 

 

1. Aspectes que intervenen en la contractació d’un espectacle.

•       1.1. Caixet. Què inclou un caixet? Quins aspectes del caixet podem negociar? Exemple pràctic del pressupost d’un espectacle en gira.      

•       1.2. Fitxa tècnica de l’espectacle: càrregues i descàrregues, hores de muntatge, requeriment personal i material.       

•       1.3. Elements de comunicació: cartells, programes de mà, disponibilitat de l’artista per a promoció i xerrades.  

•       1.4. Pagament.

•       1.5. Drets d’autor.       

•       1.5. Altres: suspensió, gestió d’invitacions. Catering.   

                       

2. Estudi pràctic dels diferents models de contractació d’un espectacle, del caixet a la cessió d’espais.    

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?