Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > La recent reforma del tractament de les subvencions en relació a l’IVA (Llei 9/2017, de 9 de novembre)

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material de la sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

La recent reforma del tractament de les subvencions en relació a l?IVA (Llei 9/2017, de 9 de novembre) (Part1)

La recent reforma del tractament de les subvencions en relació a l?IVA (Llei 9/2017, de 9 de novembre) (Part2)

GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ INFORMATIVA

La recent reforma del tractament de les subvencions en relació a l’IVA (Llei 9/2017, de 9 de novembre)

20 des 2017 09:15-11:30   Auditori Blanquerna

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ha introduït una modificació important en relació amb el tractament de l’IVA de les subvencions públiques. Aquesta modificació especifica que les aportacions dineràries, sigui quina en sigui la denominació, que les administracions públiques efectuen amb la finalitat de finançar el foment de la cultura no es consideren subvencions vinculades al preu ni integren en cap cas l’import de la contraprestació, sempre que no existeixi una distorsió significativa de la competència

 

OBJECTIUS

Analitzar el contingut i l’abast d’aquesta modificació, que va entrar en vigor el passat 10 de novembre.

 

Sessió adreçada a professionals, directors generals, gerents, directors financers, responsables de fiscalitat d’empreses i associacions vinculades al sector cultural i creatiu.

 

PROGRAMA

 

09.15 - 09.30 h    Registre i inscripcions

 

09.30 - 09.35 h  Obertura de la sessió, a càrrec de Xavier Díaz, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

 

09.35 - 10.45 h   La reforma recent de la Llei de l’IVA en matèria de subvencions. Referència especial a la cultura: antecedents, problemes i reforma.

 

10:45 - 11:00 h    Els efectes pràctics de la reforma. Períodes anteriors i posteriors a l’entrada en vigor de la nova llei.

 

11:00 - 11:15 h Torn de preguntes

 

 

EXPERTS

 

Antonio Durán-Sindreu Buxadé, director acadèmic del Màster en Assessoria fiscal de la Barcelona School of Management – UPF, Doctor en Dret, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Membre numerari de la Real Acadèmia Europea de Doctors, Soci director de Durán-Sindreu, Asesores legales y tributarios, Soci Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa.

 

Eduard GracianProfessor de la UPF, Professor del Màster en Assessoria fiscal de la Barcelona School of Management – UPF, Advocat, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Associat de l’Àrea fiscal de Durán-Sindreu, Asesores legales y Tributario, Responsable de l’Àrea de Sector Públic de DS, Abogados y Consultores de Empresa.

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?