Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > La sostenibilitat ambiental dels equipaments culturals, els museus i les biblioteques

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Gestió Ambiental
PPT Cultura i Medi Ambient
PPT Distintiu Garantia de Qualitat Ambiental
PPT Equipaments Culturals
PPT Presentació Carles Ribell

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
CREATIVITAT I INNOVACIÓ

JORNADA

La sostenibilitat ambiental dels equipaments culturals, els museus i les biblioteques

24 oct 2018 09:30-17:00   Sala d'actes Arts Santa Mònica

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC i la Subdirecció General de Promoció Cultural, organitzen una jornada de sensibilització per tal de fomentar la sostenibilitat ambiental dels equipaments culturals, els museus i les biblioteques.

 

La sostenibilitat ambiental és una de les premisses fonamentals de l’actuació de la Generalitat de Catalunya i, per tant, és també un dels objectius transversals i específics de totes les seves polítiques públiques.

 

El dia a dia d’un equipament cultural, un museu o una biblioteca, implica necessàriament el consum i la gestió d’un gran volum de recursos que cal optimitzar i racionalitzar per tal de poder aplicar un model de gestió sostenible ambientalment. Com en  qualsevol altre sector, la creació, la gestió i el consum de cultura, sigui de la mena que sigui, generen un impacte ambiental,  i aquest impacte està relacionat amb el consum d’energia requerit, els residus generats, el transport associat, etc. Si s’adopten criteris de sostenibilitat a l’hora de produir propostes, no només  es reduiran les emissions de CO2 i  la petjada ecològica;  ajustar aquests paràmetres suposa també un avantatge competitiu i una oportunitat en clau d’estalvi econòmic, reputació i fins i tot benestar dels treballadors i treballadores dins l’entitat.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat va crear, l’any 1994, el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. El Distintiu té 9 criteris ambientals (estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i informació i educació ambiental) i 32 categories, entre elles les d’Equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals i les de Biblioteques i Museus, creades en col·laboració amb el Departament de Cultura.

 

El Departament de Cultura, mitjançant el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat), s’insereix en aquest marc d’actuació i pretén promocionar la qualitat, l’eficiència, l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental dels equipaments culturals.

 

Sessió adreçada a programadors i tècnics d’equipaments escènics i musicals, centres i espais d’arts visuals, museus i biblioteques.

 

Objectius

 

  • Sensibilitzar els gestors dels equipaments pel que fa a l’aplicació de bones pràctiques ambientals com una estratègia per reduir els costos i millorar la seva imatge i posició davant la societat.
  • Difondre els requisits tècnics del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals, museus i biblioteques
  • Explicar quins són els aspectes clau en el procés d’implantació del distintiu.
  • Compartir l’experiència pilot de diferents equipaments, museus i biblioteques: com s’ha enfocat el projecte, quins resultats se n’han obtingut i quines lliçons s’han après.

 

PROGRAMA

 

9.30 - 9.35h. Obertura de la jornada

 

9.35 - 10.00h. Introducció: cultura i sostenibilitat ambientala càrrec de Jordi Martínez, director d’ECOGESA

 

10.00 - 10.30h. El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental: requisits per a equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals i per a museus i biblioteques, a càrrec de Josep Maria Masip, cap de la Secció de Sistemes de Qualificació i Miriam Villa, tècnica de la Secció de Sistemes de Qualificació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 

10.30 - 11.30h. Bones pràctiques implementades per les entitats culturals. El procés d’obtenció del distintiu: metodologia de treball i recomanacions, a càrrec de Mireia González, cap del projecte a ECOGESA

 

11.30 - 12.00h. Pausa

 

12.00 - 13.30h.  Presentació d’experiències

 

Fàbriques de creació , museus i espais d'arts visuals

 

Ascensi Mir, cap del Departament de Producció i Manteniment de l’ICUB Júlia Barba, responsable de la implantació i renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals de l’Ajuntament de Barcelona

 

Equipaments escènics i musicals

 

Carles Ribell, director del Teatre Auditori de Granollers i Pep Tugues, director del Teatre-Auditori de Sant Cugat 

 

Biblioteques

 

Joan Carles Talens, gestor de projectes de la Direcció de Logística i Manteniment de l’Ajuntament de Barcelona i Marta Arias, responsable del Departament d’explotació energètica de Veòlia Serveis Catalunya

 

13.30 - 14.00h.  Debat i intercanvi d’opinions. Moderació a càrrec de Jordi Martínez, director d’ECOGESA

 

Presentació de la jornada a càrrec de Bruno Sokolowicz (@Sokolowicz), periodista, presentador, emprenedor, activista i membre de 350bcn

 

16.00 – 17:00h Visites tècniques 

 

 Disseny Hub Barcelona (grup reduït)

 

El Disseny Hub Barcelona és un equipament municipal obert, innovador i experimental dedicat físicament i conceptualment a ser motor i impulsor de l’economia del coneixement, la creativitat i la innovació. És un centre multifuncional que actua per situar el sector emergent del disseny com un referent a Europa i al món i que forma part ja dels edificis icònics i singulars de la ciutat de Barcelona. El conjunt de mesures per l'estalvi de recursos i per l'eficiència energètica que implementa el Disseny Hub Barcelona han estat mereixedores del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

 

Inscriu-te a la visita tècnica aquí: 

https://goo.gl/forms/oM1X7yH6x5PEu84E3

 

Biblioteca Barceloneta- La Fraternitat (grup reduït)

 

Inaugurada el 2001, la biblioteca Barceloneta- La Fraternitat és un servei públic i universal. La seva missió és garantir la igualtat d'oportunitats i el lliure accés a la informació, la formació, al lleure i a la cultura dels ciutadans, per afavorir el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament de la ciutadania. La biblioteca, inserida en la xarxa d'equipaments del barri, participa a les taules sectorials i als espais comunitaris i dóna suport a iniciatives culturals i programes socials amb la resta d'agents culturals, socials i educatius, d'equipaments i d'entitats del teixit associatiu. A més, la bibliteca Barceloneta- La Fraternitat ha obtingut recentment el Distintiu de garantia de qualitat ambiental que otorga el Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Inscriu-te a la visita tècnica aquí:

https://goo.gl/forms/fFbXoVyZZBBv4Yyd2

 

 

Materials d’interès

 

El Departament de Cultura ha elaborat un manual de bones pràctiques ambientals, que inclou actuacions que permeten optimitzar i estalviar recursos als equipaments culturals. Una eina que tenen al seu abast per a expressar la seva voluntat d’actuar d’acord amb els valors de la cultura de la sostenibilitat.

 

Aquest manual fa recomanacions de bones pràctiques ambientals per a cada sector o àmbit específic d’actuació (energia, materials, gestió de residus, aigua, contaminació acústica i contaminació lumínica).

 

Es pot consultar aquí. 

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?