Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Models europeus de desenvolupament cultural - Europes

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap document disponible en aquests moments.

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
COL·LABORACIONS EXTERNES

SEMINARIS

Models europeus de desenvolupament cultural - Europes

9 nov 2010 -   UB-Facultat d'Economia | Aula Magna

 

 
 
     
     
 

Models europeus de desenvolupament cultural

 

Europes organitza amb la Universitat de Barcelona, l’Institut Ramon Lull, l’Institut Català de les Indústries Culturals i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts un punt de trobada entre responsables de dirigir les pautes polítiques de la cultura europea. La jornada tindrà lloc el proper dia 9 de novembre a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB (Av. Diagonal 696).

Aquesta trobada, comissariada per Lluis Bonet, coordinador del Master de Gestió Cultural de la UB, tenen com a objectiu oferir una visió panoràmica de l'estat de la cultura actual, i proposar nous models per millorar les maneres d'actuació dels actors implicats en l'adreça i la gestió de la cultura en el continent. Una qüestió clau i ineludible en l'anàlisi i el diagnòstic econòmic, social i cultural de l'Europa dels nostres dies.

 

09.00h: Inauguració
 

09.30h: Els Consells de les Arts: experiències i reptes

Catalunya és el primer país del sud d'Europa que ha desenvolupat un model de Consell de les Arts en paral·lel a l'acció governamental directa de l'administració. Els països anglosaxons i nòrdics fa ja diverses dècades que compten amb un instrument com aquest amb autonomia de criteri i de gestió dels recursos públics dels que disposa. La seva experiència i les transformacions i conflictes que han viscut poden servir per avaluar les estratègies de suport a la creació contemporània.

Susan Galloway, Centre for Cultural Policy Research. Glasgow
Francesc Guardans, President del CoNCA
Nick Capaldi, Chief Executive Arts Councils of Wales (pendent de confirmació)
 

12.00h: Els instruments de suport a les indústries culturals i creatives

En un món cada cop més terciaritzat, globalitzat i competitiu, disposar de professionals i empreses capaços de transformar el llegat patrimonial o la creació contemporània en productes demandats pel mercat propi i aliè és fonamental. Conscients d'aquest repte, la major part de països europeus han dissenyat estratègies de suport a les seves indústries culturals i creatives. L'objectiu d'aquesta sessió consisteix en compartir els èxits i fracassos assolits per diversos governs tenint en compte la ràpida evolució tecnològica i social i el seu impacte en els models de negoci.

Guido Ferilli, professor d'economia de l'art i de la cultura de la IULM
Antoni Lladó, director de L’ICIC
Albert de Gregorio, Barcelona TV

 

16.00h: L'acció cultural internacional, entre el suport a l'exportació i la diplomàcia cultural

La majoria de governs, també el de moltes ciutats, disposen d'instruments d'intervenció cultural a escala internacional. Si en un principi eren accions lligades al prestigi intern i extern del territori i dels seus governants, o un mecanisme de mediació per facilitar altres tipus de relacions, molts països han desenvolupat estratègies cada cop més complexes destinades a obrir mercats, facilitar la comunicació entre cultures, promoure el coneixement de l'art, la llengua o els valors locals, o fins i tot el foment de la cooperació cultural pel desenvolupament. En definitiva, la cultura ha passat a ser un àmbit més de les relacions internacionals. En aquesta sessió es pretén avaluar l'eficiència i eficàcia de les estratègies utilitzades, i preguntar-se pel sentit que tenen en l'Europa i en el món d'avui.

Gottfried Wagner, ex director de l’European Cultural Foundation
Rod Fisher, director de l’International Intelligence on Culture
Borja Sitjà, director de l’Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull


18.00h: Fi de la jornada


 

 
     
 

Modelos europeos de desarrollo cultural

Europes organiza con la Universitat de Barcelona, el Institut Ramon Lull, el Institut Català de les Indústries Culturals y Consell Nacional de la Cultura i de les Arts un punto de encuentro entre responsables de dirigir las pautas políticas de la cultura europea. La jornada tendrá lugar el dia 9 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la UB (Av. Diagonal 696).

Este encuentro, comisariado por Lluis Bonet, coordinador del Master de Gestió Cultural de la UB, tiene como objetivo ofrecer una visión panorámica del estado de la cultura actual, y proponer nuevos modelos para mejorar los modos de actuación de los actores implicados en la dirección y la gestión de la cultura en el continente. Una cuestión clave e ineludible en el análisis y el diagnóstico económico, social y cultural de la Europa de nuestros días.
 

09.00h:   Inauguración
 

09.30h: Los Consejos de las Artes: experiencias y retos

Cataluña es el primer país del sur de Europa que ha desarrollado un modelo de Consejo de las Artes en paralelo a la acción gubernamental directa de la administración. Los países anglosajones y nórdicos hace ya varias décadas que cuentan con un instrumento como este con autonomía de criterio y de gestión de los recursos públicos que dispone. Su experiencia y las transformaciones y conflictos que han vivido pueden servir para evaluar las estrategias de apoyo a la creación contemporánea.

Susan Galloway, Centre for Cultural Policy Research. Glasgow
Francesc Guardans, Presidente del CoNCA
Nick Capaldi, Chief Executive Arts Councils of Wales (pendiente de confirmación)
 

12.00h: Los instrumentos de apoyo a las industrias culturales y creativas

En un mundo cada vez más tercializado, globalizado y competitivo, disponer de profesionales y empresas capaces de transformar el legado patrimonial o la creación contemporánea en productos demandados por el mercado propio y ajeno es fundamental. Conscientes de este reto, la mayor parte de países europeos han diseñado estrategias de apoyo a sus industrias culturales y creativas. El objetivo de esta sesión consiste en compartir los éxitos y fracasos logrados por varios gobiernos teniendo en cuenta la rápida evolución tecnológica y social y su impacto en los modelos de negocio.

Guido Ferilli, profesor de economía del arte y de la cultura de la IULM.
Antoni Lladó, director del ICIC
Albert de Gregorio, Barcelona TV
 

16.00h: La acción cultural internacional, entre el apoyo a la exportación y la diplomacia cultural

La mayoría de gobiernos, también los de muchas ciudades, disponen de instrumentos de intervención cultural a escala internacional. Si en un principio eran acciones ligadas al prestigio interno y externo del territorio y de sus gobernantes, o un mecanismo de mediación para facilitar otro tipo de relaciones, muchos países han desarrollado estrategias cada vez más complejas destinadas a abrir mercados, facilitar la comunicación entre culturas, promover el conocimiento del arte, la lengua o los valores locales, o incluso el fomento de la cooperación cultural por el desarrollo. En definitiva, la cultura ha pasado a ser un ámbito más de las relaciones internacionales. En esta sesión se pretende evaluar la eficiencia y eficacia de las estrategias utilizadas, y preguntarse por el sentido que tienen en la Europa y el mundo de hoy.

Gottfried Wagner, ex director del European Cultural Foundation
Rod Fisher, director del International Intelligence on Culture
Borja Sitjà, director de la Area de Creación del Institut Ramon Llull
 

18.00h: Finalización de la jornada

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?