Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material Sessió

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online (Part1)

Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online (Part2)

Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online (Part3)

Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online (Part4)

+ DIGITAL

JORNADA

Transformació digital: Taller de creació del pla estratègic de comunicació online

7 nov 2017 09:00-14:00   AUDITORI ESCI (Escola Superior de Comerç Internacional)

En aquesta sessió ens centrarem a crear el pla estratègic de comunicació online d’una empresa cultural. Veurem com es fa una anàlisi de competidors online, com es fixen uns objectius, com es defineix una estratègia, com es trien les tàctiques que ens ajudaran a complir els objectius fixats, com es fa un pla d’acció i, finalment, quins indicadors d’èxit cal seguir per assegurar-nos que assolim els objectius.

 

1) Introducció a la metodologia SOSTAC: situació, objectius, estratègia, tàctica, acció i control.

 

2) Elaboració d’una anàlisi de situació de l’empresa: anàlisi del mercat actual, anàlisi de competidors, anàlisi DAFO i conclusions.

 

3) Fixació d’objectius

 

4) Estratègia de producte/client: definirem els nous segments de mercat als quals volem arribar i el tipus de producte cultural amb el qual ho volem fer.

 

5) Estratègia de preus/valor percebut per part del client: decidirem quina és la proposta de valor i quina estratègia de preus durem a terme.

 

6) Estratègia de distribució: veurem les diferents maneres de comercialitzar el nostre producte des d’internet i analitzarem les diferents cadenes de valor del nostre sector.

 

7) Estratègia de comunicació: veurem les diferents tècniques de comunicació online que podem dur a terme.

 

8) Tàctiques: analitzem bé la nostra estratègia basada en la creació de continguts seguint les diferents fases del viatge del client.

 

9) Creació d’un pla d’acció.

 

10) Determinació de les mètriques que hem de seguir per veure si aconseguim els objectius proposats.

 

 

Taller adreçat aprofessionals de les empreses i les entitats del sector cultural i creatiu responsables de màrqueting i responsables de la comunicació online.

 

 

PROGRAMA

 

9.00 - 09.15 h             Registre i inscripcions

 

9.15 - 09.30 h             Obertura de la sessió a càrrec d’Edgar Garcia i Casellas, director de l’Àrea de                                                                                 Desenvolupament  Empresarial de l’Institut Català de les Empreses                                                                                                   Culturals (ICEC).

 

9.30 - 11.00 h             Inici, amb la metodologia, del pla estratègic de comunicació online en les primeres fases.                                                              Anàlisi, fixació d’objectius i plantejament estratègic inicial.

                                     

 

11.00 -11.30 h            Cafè networking

 

 

11.30 - 14.00 h          Estratègia de client, producte, preu i distribució amb una anàlisi de les tàctiques                                                                        d’aplicació del pla. Mètriques de control i seguiment.

                                     

 

A càrrec de Montse Peñarroya, directora del 3iSIC - Institut Internacional per a la Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement i  de Víctor de Francisco, director de Reexporta 

 

 

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?