Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material Sessió, Carlo Ferrreti
Material Sessió, Martina Fuster

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa (Part1)

Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa (Part2)

GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa

15 mar 2018 09:15-11:30   Sala d'actes de l'Arts Santa Mònica

Amb un sol clic podem adquirir una pel·lícula, una entrada al teatre, l’arxiu d’un llibre per al nostre llibre electrònic, un antivirus per al nostre ordinador, etc.

 

Tradicionalment, un acte de compra s’associava amb la plena disposició del que hom adquiria; actualment, és molt freqüent que s’obtingui només una llicència sobre el producte, i amb restriccions.

 

Mitjançant nombrosos exemples es mostraran processos de compra on hi ha vulneracions directes d’alguns drets: propietat intel·lectual, imatge pròpia, privacitat, benestar, etc.

 

 

PROGRAMA 

 

09.15 - 09.30 h             Registre i inscripcions

 

09.30 - 11.30 h             Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la                                                                 xarxa, a càrrec de Martina Fuster, advocada d’EAPIA  

                                         

                                        Amb la participació de Carlo Ferretti és consultor i investigador en temes de capital                                                                     cultural, desenvolupament local i empreses culturals.

 

CONTINGUT

 

1. Introducció: definició d'alguns conceptes

 

La velocitat amb la qual els canvis tecnològics avancen està modificant molts conceptes tradicionals. L’era digital evoluciona i, definitivament, internet s’ha establert com un nou sistema de producció (que genera nous tipus d’autoria) i com un canal de transmissió de continguts (sistemes de distribució de béns intel·lectuals).

Definició legal de diversos conceptes:

 

  • La propietat a la xarxa: termes com compra o buy now signifiquen que ets propietari?
  • Què és un contracte? Les condicions legals són contractes?
  • Com operen les plataformes de distribució de continguts?
  • Què és una llicència d’ús?

 

2. Un nou sentit del dret de propietat

 

De la mateixa manera que la invenció de la impremta va fer sortir a la llum el valor de l’obra per sobre del manuscrit i va forçar la necessitat de protegir aquest bé immaterial - primer a favor de l’inversor i després de l’autor—, l’aparició d’internet i la seva incidència en l’esquema d’explotació dels béns culturals produeix tensions en el sistema que condueixen a la delimitació necessària entre l’ús privat i l’ús públic a la xarxa.

 

En aquesta segona part de la sessió tractarem la manera com, en l’àmbit legal, ens trobem en un context en el qual a falta de normatives globals i específiques per al medi digital, sovint els contractes serveixen com a base legal perquè moltes disputes es puguin resoldre a favor dels qui ofereixen serveis.

 

Dret de contractes vs. drets d’autor

 

  • Afectacions per a l’autor.
  • Afectacions per als qui accedeixen a continguts.

 

3. Noves eines d’avaluació de l’impacte dels projectes culturals

 

Alguns sistemes d’anàlisi de l’impacte dels projectes culturals evolucionen per ajudar a treure conclusions més enllà de les xifres que permeten argumentar a favor de la retribució dels autors. Actualment es pot quantificar l’impacte emocional en els territoris on aquests projectes es desenvolupen.

 

Carlo Ferreti, consultor i investigador en temes de capital cultural, ens explicarà en què treballa, com ho fa i quins són els resultats dels serveis que ofereixen.

 

 

 

PONENTS 

 

 

 

Martina Fuster #eapiablog

 

Assessora jurídica per a emprenedors, la indústria cultural i empreses digitals. Advocada especialitzada en dret de la propietat intel·lectual i industrial, les noves tecnologies i el sector de la comunicació. Té experiència en el sector audiovisual i industrial musical, en dret digital i en l’acompanyament jurídic a la producció de projectes creatius, culturals o d’entreteniment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Ferretti 

 

Carlo Ferretti és consultor i investigador en temes de capital cultural, desenvolupament local i empreses culturals. Ha estudiat un màster en Cultural Economics & Entrepreneurshipa la Universitat Erasmus de Rotterdam (Països Baixos). Actualments’ocupa d’avaluar l’impacte cultural a través del projecte EVALUES (finalista de la convocatòria COTEC). A més, treballa per a CivicWise, on desenvolupen projectes sobre innovació social, desenvolupament local a través de la cultura i pràctiques col·laboratives.

 

 

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?