Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Curs d’accessibilitat als espais escènics i musicals

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

material Apropa Cultura
Material Lectura Fàcil
Material Pilar Orero
material Toni Cabré
Material Victòria Pérez camisón

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

Curs accessibilitat als espais escènics i musicals (Part 1)

Curs accessibilitat als espais escènics i musicals (Part 2)

Curs accessibilitat als espais escènics i musicals (Part 3)

Curs accessibilitat als espais escènics i musicals (Part 4)

Curs accessibilitat als espais escènics i musicals (Part 5)

GESTIÓ EMPRESARIAL

CURS

Curs d’accessibilitat als espais escènics i musicals

13 oct 2016 08:45-14:00   Sala d'actes de l'Arts Santa Mònica

L'SDE i la Subdirecció General de Promoció Cultural, col·laboren en aquesta segona jornada de formació adreçada als responsables de gestió i tècnics dels espais escènics i musicals, del sector públic i privat. 

 

Objectius

Formar en accessibilitat les persones programadores i tècniques dels equipaments escènics i musicals, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre,d’accessibilitat, que té per objecte establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

 

Finalitats

 

  • Exposar les idees bàsiques de la nova Llei d’accessibilitat i la seva aplicació pràctica als equipaments escènics i musicals.
  • Garantir que les persones amb discapacitat puguin participar de manera activa i en igualtat de condicions en les arts escèniques i musicals.

 

Les persones assistents al curs podran:

 

a. Entendre les característiques i les necessitats específiques de les persones amb discapacitat.

b. Considerar aquests col·lectius en la programació de les activitats escèniques.

c. Conèixer les aplicacions pràctiques de la Llei d’accessibilitat en l’àmbit de les arts escèniques.

d. Identificar les barreres que dificulten l’accés dels col·lectius amb discapacitat a aquest tipus d’activitats i dissenyar-ne les solucions corresponents.

 

08.45 -09.00 h.

 

Registre inscripcions

 

09.00 -11.00 h.                                                                

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.00 - 11.30 h.

 

11.30 - 12.00 h.

 

 

 

12.00 - 13.30 h.

                          

 

 

 

   

 

 

 

     

13.30 - 14.00 h.

 

 

 


 

1. Marc legal: la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, a càrrec de Maria Victoria Pérez Camisón, arquitecta del Centre per a l'Autonomia Personal SIRIUS de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

1.1.  Objectius.

1.2.  Característiques generals.

1.3.  Competències de l’Administració de la Generalitat.

1.4.  Àmbits d’aplicació: territori, edificació, transport, productes, serveis i comunicació.

 

2.  Els conceptes bàsics de l’accessibilitat, a càrrec de Maria Victoria Pérez Camisón, arquitecta del Centre per a l'Autonomia Personal SIRIUS de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

2.1. La discapacitat física.

2.2. La discapacitat sensorial.

2.3. La discapacitat intel·lectual.

2.4. Altres: trastorn mental, gent gran, etc.

 

3.  Aplicació pràctica de la llei als equipaments escènics i musicals, a càrrec de Maria Victoria Pérez Camisón, arquitecta del Centre per a l'Autonomia Personal SIRIUS de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

3.1.  Condicions d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals.

3.2.  Condicions d’accessibilitat a la comunicació (bucles magnètics, audiodescripció i subtitulació).

3.3.  Condicions d’accessibilitat dels serveis (productes de suport i formació al personal d’atenció al públic).

3.4.  Programació d’activitats específiques i activitats accessibles.

 

 Pausa descans.

 

4. El Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals, a càrrec de Toni Cabré, cap de l'Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura.

 

5. Experiències i projectes en accessibilitat.

 

1.APROPA CULTURASònia Gainza, directora del programa Apropa Cultura.

2.ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL: Elisabet Serra, coordinadora de porojectes de l'Associació de Lectura Fàcil.

3.ACCESSIBLE CULTURE AND TRAINING (ACT)Pilar Orero, investigadora i vice-rectora del grup de recerca Transmedia Catalonia del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

6. Torn obert de paraules

 

 

 

 

 

   

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?