Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Eines i estratègies per a l’aplicació pràctica de la perspectiva de gènere en els projectes

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Annex Llenguatge Inclusiu 1
Annex llenguatge inclusiu 2
Exemples llenguatge inclusiu
Material presentació Irene Zugasti
Quadern llenguatge inclusiu 3

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

SESSIÓ

Eines i estratègies per a l’aplicació pràctica de la perspectiva de gènere en els projectes

28 oct 2022 10:00-12:30   EN LÍNIA

La Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per mitjà del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), i amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), ofereixen, d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, una formació en perspectiva de gènere.

 

En aquesta sessió s’exposaran estratègies per implementar la perspectiva de gènere a l’estructura interna de l’equipament, tant en la visió programàtica com en el treball de la seva gestió.

 

Objectius

- Donar eines i recursos per posar en pràctica la perspectiva de gènere als equipaments culturals.

- Donar a conèixer bones pràctiques i projectes de referència.

- Fomentar l’aplicació de la perspectiva de gènere als equipaments.

 

Formació s'adreça als responsables de la programació i als responsables tècnics dels equipaments i espais culturals, en què es tractaran diferents àmbits: programació, comunicació i exposició de recursos i eines per a la seva aplicació pràctica.

 

Programa

 

10.00 - 10.10 h                                      

 

Obertura de la sessió, Joan Anton Martinez, cap de l'Àrea de Difusió i Cooperació Artística; Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

10.10 - 11.00 h                                                          

 

 

 

 

 

Autodiagnosi de la programació amb perspectiva de gènere, a càrrec d’Irene Zugasti, responsable de Polítiques de Gènere de Madrid Destino, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Madrid.

 

La igualtat en el funcionament intern dels equipaments.

- Presència i absència de creadores i intèrprets escèniques i musicals.
- Usos del temps.
- Empoderament de les dones en l’espai escènic i en les arts.
- Prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.

11.00 - 12.00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines per a l’elaboració de projectes amb perspectiva de gènere en l’àmbit de la cultura, a càrrec d’Irene Zugasti.

 

Es presentaran possibles mesures d’un pla d’acció i propostes de millora:

- Establir una comunicació i una programació amb perspectiva de gènere.

- Fer polítiques actives i donar incentius.

- Proporcionar formació específica sobre cultura i gènere.

- Fomentar la participació de dones en cicles, premis, reconeixements, etc.

- Augmentar la visibilitat de les creacions i la dramatúrgia femenines.

- Situar les dones al centre de l’escena: incorporar temàtiques i activitats relacionades amb la perspectiva de gènere.

- Millorar les condicions de treball d’actrius, ballarines, cantants i intèrprets, i incloure la clàusula de paritat entre homes i dones en les contractacions.

- Oferir recursos per visibilitzar les dones creadores i gestores i crear xarxa amb elles.

- Feminitzar les estructures directives.

- Afavorir la participació paritària en la programació adreçada a tota la ciutadania i garantir mecanismes de participació i transparència.

- Promoure la conciliació laboral i familiar corresponsable a l’hora d’organitzar el calendari de treball.

- Fer pressupostos amb perspectiva de gènere.

- Fer activitats complementàries amb perspectiva de gènere.

- Incoporar les clàusules de contractació pública

- Crear informes i memòries d’impacte de gènere. 

També es plantejaran quins elements són més útils i quines són les principals dificultats

12.00 - 12.30 h Torn obert de paraula

 

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?