Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > El pla director per a equipaments escènics i musicals

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Material Sessió
Material Sessió Ingrid Calpe

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

El pla director per a equipaments escènics i musicals

21 mar 2018 09:15-13:00   Sala d'actes del Museu Dr. Melcior Colet

L'SDE en col·laboració amb la Subdirecció General de Promoció Cultural organitzen aquesta sessió sobre la necessitat d'elaborar un pla director per als equipaments escènics i musicals.

 

Objectiu: Com fer un pla director d’equipaments escenicomusicals com a eina de planificació global en les programacions d’arts escèniques i música a curt, mitjà i llarg termini.

 

 

Programa

 

09.15 - 09.30 h Inscripcions

 

09.30 - 09.35 h Presentació de la sessió

 

09.35 - 11.30 h   Pla director d’un equipament escènic, a càrrec de Xavier Cubeles, consultor de Cultura i Turisme d’Eurecat (https://eurecat.org/) i professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 

 

1. Què és (en què es diferencia respecte d’altres instruments de planificació i gestió?)

 

1.1. La funció del pla director (per a què serveix?)

1.2. Agents implicats (qui l’elabora?)

1.3. Procediment d’elaboració i revisió del pla (com s’elabora i s’actualitza?)

 

 

2.  Els continguts del pla director d’un equipament escènic (què conté i quin és el seu abast?)

 

2.1. Anàlisi i diagnosi

2.2. Missió i visió

2.3. Objectius i estratègies

2.4. Pla d’actuacions: projecte artístic, serveis, comunicació, públics...

2.5. Recursos: personal, equipaments...

2.6. Pressupost d’ingressos i despeses (corrents/ordinaris i d’inversió)

2.7. Indicadors de seguiment de la gestió i d’avaluació

 

 

3.  La gestió d’un equipament escènic i el pla director (és útil per a la presa de decisions i l’avaluació?)

 

 

11.30 - 12.00 h Pausa

 

12.00 - 13.00 h Exemples de  plans directors a Catalunya

 

12.00 - 12.30 h     El Pla director del Teatre Auditori de Granollers, a càrrec de Carles Ribell, director del Teatre Auditori de Granollers

 

12.30 - 13.00 h     El Pla director del Teatre Municipal de Banyoles, a càrrec d’Íngrid Calpe, gestora cultural

 

13.00 - 13.30 h     Torn obert de paraules

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?