Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Perspectiva de gènere en la comunicació

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

MATERIALS DE L'ACTIVITAT
MATERIALS DE L'ACTIVITAT

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

SESSIÓ

Perspectiva de gènere en la comunicació

17 mar 2021 10:00-12:30   EN LÍNIA

La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per mitjà del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), i amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), ofereixen, d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, un mòdul de formació en perspectiva de gènere.

 

El mòdul consta de tres sessions adreçades als responsables de la programació i els responsables tècnics dels equipaments i espais culturals, i s’hi tractarà de diferents àmbits: programació, comunicació i exposició de recursos i eines per a la seva aplicació pràctica.

 

OBERTURA D'INSCRIPCIONS:  03/03 a les 10.00 h

 

Objectius del mòdul

 

 • Donar eines i recursos per posar en pràctica la perspectiva de gènere als equipaments culturals.
 • Donar a conèixer bones pràctiques i projectes de referència.
 • Fomentar l’aplicació de la perspectiva de gènere als equipaments.

 

Introducció

 

Gran part de la tasca d’un equipament cultural és comunicar i crear relacions amb els seus públics. En aquesta sessió es plantejarà de manera pràctica com fer una comunicació interna i externa que tingui en compte la perspectiva de gènere. També es  mostraran bones pràctiques en equipaments que ja estan aplicant aquesta mirada.

 

 

Programa

 

10.00 h 

Obertura de la sessió, a càrrec de Rosa Tubau, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques; Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i Joana Martínez i Montabes, Cap de l'Àrea de Promoció Activitats i Entitats de l’Institut Català de les Dones (ICD). 

 

10.00 - 11.00 h 

«Comunicació interna i externa amb perspectiva de gènere», a càrrec de Cristina Baulies, cap de l’Àrea de Comunicació de l’Institut Català de les Dones.

 

 • Sexisme i estereotips en la comunicació cultural
 • Violència simbòlica
 • Marc legal de la comunicació i gènere
 • Avantatges que ens aporta incorporar la igualtat a la comunicació.
 • Metodologies de treball (Auditoria, Pla de comunicació, etc)
 • Eines i recursos

 

11.00 - 12.00 h 

«Bones pràctiques en la comunicació no sexista aplicada», a càrrec d’Alba Cucurull, educadora social, agent d’igualtat i coordinadora de comunicació del Centre Cívic Sagrada Família, i Amanda Alexanian, consultora per a la transversalització de la perspectiva de gènere i feminista, i sòcia treballadora d’Almena Cooperativa Feminista.

 

Sobre la base de l’exposició del projecte del Centre Cívic Sagrada Família, que ha incorporat la perspectiva de gènere, s’aprofundirà en la comunicació no sexista als equipaments.També es plantejaran quins elements són més útils i quines són les principals dificultat.

 

 

Possibles mesures del Pla d’acció i propostes de millora:

 

 • Manual d’estil
 • Formacions
 • Senyalística
 • Elements de difusió

 

12.00 - 12.30 h 

Torn obert de paraules.

 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?