Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Promoure la perspectiva de gènere en la programació

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Anna Villarroya,
bones pràctiques
Material Sessió
Museus i gènere

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

SESSIÓ

Promoure la perspectiva de gènere en la programació

10 mar 2021 10:00-12:30   EN LÍNIA

La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per mitjà del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), i amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), ofereixen, d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, un mòdul de formació en perspectiva de gènere.

 

El mòdul consta de tres sessions adreçades als responsables de la programació i els responsables tècnics dels equipaments i espais culturals, i s’hi tractarà de diferents àmbits: programació, comunicació i exposició de recursos i eines per a la seva aplicació pràctica.

 

Objectius del mòdul

 

  • Donar eines i recursos per posar en pràctica la perspectiva de gènere als equipaments culturals.
  • Donar a conèixer bones pràctiques i projectes de referència.
  • Fomentar l’aplicació de la perspectiva de gènere als equipaments.

 

Introducció

 

A partir de la diagnosi de la incidència de la perspectiva de gènere en la cultura, en aquesta sessió es presentaran eines que permetin aplicar aquests coneixements en la programació dels equipaments culturals, amb models generals i també d’específics per àmbits creatius.

 

Programa

 

10.00 h
Obertura de la sessió, a càrrec de Rosa Tubau, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques; Miquel Curanta, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i Núria Ramon i Pérez directora executiva de l'Institut Català de les Dones (ICD).

 

10.00 - 11.00 h
«La perspectiva de gènere en la cultura: conceptes bàsics, fonaments legals i principals dades de diagnosi», a càrrec d’Anna Villarroya, coordinadora del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques.

 

  • Conceptes bàsics: perspectiva de gènere, sistema sexe-gènere, estereotips i rols de gènere, equitat i igualtat de gènere, transversalitat de gènere, sostre de vidre, terra enganxós, bretxa salarial de gènere...
  • Fonaments legals: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
  • Dades sobre les desigualtats de gènere en el sector de la cultura.
  • Les desigualtats de gènere en la cultura en la situació actual de COVID-19.

 

11.00 - 12.00 h
Bones pràctiques per promoure la perspectiva de gènere en la programació cultural


«Reflexionar sobre el procés creatiu i la representació artística des d’una perspectiva de gènere: el mite de l’amor romàntic, els nous models de feminitat i de masculinitat, la cosificació de la dona, la invisibilització de les dones i els rols dels personatges femenins», a càrrec de Sonia Herrera, doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat i cocoordinadora de l’Acció Estudi de Dones Visuals.


Com programar arts escèniques, música i arts amb perspectiva de gènere

 

  • «Dones i arts escèniques. A les arts escèniques es reprodueixen les desigualtats: com a artistes, com a persones programadores, com a gestores, com a públic... què podem fer?», a càrrec de Carme Portacelli, directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
  • «Dones i espais expositius: com trencar els models tradicionals de gestió i comissariat als museus i espais expositius, i visibilitzar discriminacions, etc.», a càrrec de Margarida Sala, directora del Museu d’Història de Catalunya.

 

12.00 - 12.30 h
Torn obert de paraules.
 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?