Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

Finançament ACCIÓ
Finançament Creative Europe
Finançament DGICD
Finançament Estat Espanyol
Finançament Horizon
Finançament ICEC
Finançament SP Lingüística
Jornada de Finançament Videojoc
Video games & immersive content development

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

JORNADA

Jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs

28 set 2022 10:00-11:35   EN LÍNIA

La Direcció General d'Innovació i Cultura Digital i l'Institut Català de les Empreses Culturals, de la mà del Servei de Desenvoluament Empresarial organitzen aquesta jornada informativa sobre les possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs.

 

Els Fons Next Generation s’han sumat a línies d’ajut amb trajectòria i al desenvolupament de noves línies de suport adreçats directament o indirecta als estudis, start-ups i empreses de desenvolupament de videojocs. L’objectiu d’aquesta jornada és fer una síntesi de les línies de subvenció i ajuts que actualment s’ofereixen des de les institucions (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya) per mirar de sistematitzar i facilitar el seu coneixement als potencials sol·licitants.

 

Durant la jornada es repassaran les línies de suport identificades amb referències al detall de cadascuna d’elles com els destinataris, les condicions, requisits, període de sol·licituds i imports disponibles.

 

Objectiu

Facilitar informació sistematitzada i detallada a estudis i empreses de videojocs sobre les principals possibilitats de finançament al seu abast per identificar, d’acord amb les explicacions durant la jornada, aquelles que encaixin amb les seves necessitats. Els i les assistents podran plantejar i resoldre dubtes sobre les línies.

 

 

     Programa

10.00-10.05 h

 

 

Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i de Marisol López, directora general d'Innovació i Cultura Digital i 

10.05-10.45 h AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

 

  • Ajuts Direcció General d'Innovació i Cultura Digital

Dani Gimeno, responsable de Plans i Programes de Cultura Digital

- Subvencions per esdeveniments de contingut cultural digital

- Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologies Immersives

 

  • Ajuts llengua catalana

Ester Franquesa, Cap de Servei de Foment de l’Ús del Català, Secretaria de Política Lingüística, Departament de Cultura

- Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics

 

  • Ajuts ICEC

Àlex Pi, responsable de finançament de l’Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l'ICEC

- Suport a l’acceleració del creixement empresarial (Next Generation)
- Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit dels videojocs
- Préstecs Participatius Digitals

 

Edgar Garcia, director de l'Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l'ICEC

- Subvencions per a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de videojocs
- Subvencions Pla C* Cultura pel Clima 
- Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

 

  • Torn de preguntes

10.45-11.10 h

AJUTS GOVERN ESPANYOL

 

  • Ajuts NGEU

Albert Muntanyola i Marc Bassols, DALEPH

- Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs
- Programa de promoció i internacionalització del sector audiovisual
- Ajuts per la modernització e innovació de les indústries culturals i creatives
- Ajuts per a l'acció i promoció cultural
- Ajuts per la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital
- Projecte més innovador en mecàniques de joc

 

  • Torn de preguntes

11.10-11.45 h

AJUTS EUROPEUS

 

  • Ajuts Creative Europe

Àlex Navarro, Coordinador Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya

- Video games and Immersive Content Development
- Markets & Networking
- European Cooperation projects

 

  • Ajuts Horizon (ACCIÓ)

Núria Soler,Consultora de Programes Europeus R+D+I i Enterpise Europe Network, Unitat d’Innovació Empresarial, ACCIÓ

 

  • Torn de preguntes


 

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?